SKULDERSMERTER, IMPINGEMENT, FROZEN SHOULDER, NAKKE SMERTE, REFERERT SMERTE, MUSKELSMERTER

Skuldersmerter, Impingement, Frozen Shoulder, Nakke smerte, Referert smerte, muskelsmerter

 

Skuldersmerter

 

Årlig så kan man i allmennpraksis se 40-50 pasienter med skulderlidelelser. Skuldersmerter er smerter som omringer skulderleddets strukturer, eller mellom krageben og skulder som kalles også AC-leddet (acromioclavicular-ledd). Det kan være alt fra bindevev som ligamenter, slimposer og ikke minst muskler som er årsaken til smerte.

Biomekanikk, anatomi og nevrologi for skulder:

Skulderen er en veldig kompleks struktur. Den har en veldig viktig arbeidsoppgave gjennom dagen og jobber derfor i så mange forskjellige plan. Det er en del små og noen store muskler som holder skulderen aktiv. Det er også mange bindevev som ligamenter som holder den på plass. I tillegg til de mekaniske elementene er det strukturer som slimposer for å redusere friksjon. Det er også nerver og blodkar for å kunne oppnå bevegelse, vener, arterier og lymfatisk kanaler for sirkulasjon. Skulderen har også en del nabo muskler og ledd som går forbi opp til nakke og hode. Skulderen ligger på de øvre ribbenene og har også en relasjon til øvre ryggvirvler via muskler og nerver. Skuldersmerter…

Hva kan forårsake skuldersmerte:

Det å få vondt i skulderen kan da ha opphav fra en eller flere av de nevnte strukturene over. Som regel er overbelastning eller feilbelastning en stor faktor for skuldersmerter. Vanligste er inflammasjon i sener som står for 75%  av alle tilfeller med skuldersmerter. Siden det er en del muskler som både støtter og beveger skuldrene er det en del slimposer også. Disse kan på grunn av langvarig stimuli bli irriterte og gi smerte.

Den mest vanligste årsaken til skuldersmerter er muskelen: m. supraspinatus.

Den har utspring fra over skulderbladens kam, og fester seg  ved å gå gjennom en «tunel» som kalles acromioclaviculare leddet (AC-leddet), til øvre del av os. humerus. Den er ikke så stor, men har en viktig oppgave å heve armen ut og opp på siden av kroppen til 90 grader. Når det skjer så blir rommet i AC-leddet «tunellen» ikke særlig mindre mindre.

Er det en skade eller komplikasjoner i skulderen som forårsaker at den rommet lukker seg mer og mer. Blir både muskelen (m. supraspinatus) og slimposen (subacromial bursa) irritert. Denne tilstanden kalles impingement.  Dette er en av flere smerte årsaker i skulderpartiet.

Andre årsaker er:

 • Akutt eller kronisk bursitt: slimposebetennelse. Utgjør ca 3% av tilfeller av skulderlidelser ved akutt og 10% ved kronisk.
 • Kapsulitt: Leddkapselbetennelse også kaldt frozen shoulder. Utgjør ca 10% av alle tilfeller av skulderlidelser.
 • Skade fra idrett eller fall
 • Skulderdisluksajson: å få skulderen ut av ledd ved flere tilfeller.

Mindre vanlige årsaker:

 • Ruptur av sener eller ligamenter i skulder
 • Nerveavklemning
 • Revmatiske sykdommer
 • Og veldig sjelden årsaker som infeksjon, svulst eller blodkreft.

Hva er de vanligste symptomene til skuldersmerte:

 • Lokale smerter på grunna av ben, muskler eller bindevev.
 • Nedsatt bevegelse på grunna av ben, muskler eller bindevev.
 • Radikulopati: stråling ned armen.
 • Morgen smerter.
 • Referert smerte til og fra skulder.

Hva kan forverre skuldersmerte:

Det pleier å være bevegelse som gir mest smerte i skulder. Det betyr ikke at inaktivitet er veldig lurt for skuldersmerte. Hvile er viktig til en viss grad, men bevegelse innenfor smertegrensene er enda viktigere. Om man ikke bevegere skulderen så vil sirkulasjonen i leddet og musklene rundt redusere. Og da vil både smerte og symptomene fremtre mer.

Hva kan en osteopat hjelpe deg med skuldersmerte:

En osteopat begynner alltid med anamnese (sykehistorie). Etter en grundig undersøkelse, både ortopedisk, nevrologisk og osteopatisk så kartlegger en osteopat sammenhengen med din anamnese og de funn og symptomer til en diagnose. Ut ifra dette kan den riktige behandlingen velges. Da kan det hende en osteopat begynner jobber andre steder på kroppen enn der det gjør vondt. For at du som pasient skal få best mulig behandling så vil en osteopat også i noen tilfeller samarbeide med din lege for å oppnå best mulig resultat for deg.